18.03.2010 22:04

Občanská sdružení Šela a Fokus Kolín ocenila dobrovolníky

 

V úterý 9.března 2010 přichystala předsedkyně občanských sdružení Šela a Fokus Kolín paní Eva Tichá překvapení pro rodiče a příbuzné duševně nemocných klientů.Kromě návštěvy milých hostů místostarosty Romana Pekárka a předsedy Spolkové rady Kolína Aleše Zahajského, čekalo na některé z přítomných ocenění v podobě diplomu, květiny a fotografií z akcí.

Odměněni byli dobrovolníci, kteří během roku 2009 nezištně pomáhali ve středisku volnočasových aktivit Fokus Kolín. Malá pozornost potěšila MUDr. Janu Peychlovou, Blanku Oplovou, Ivu Krejčovou, Jaroslavu Zuntovou a Ladislava Linharta. Poděkování samozřejmě patří také všem rodičům, kteří se obětavě starají o své duševně nemocné potomky.

Pravidelná měsíční setkání, která pro ně pořádá o.s.Šela jsou sice malým ostrůvkem v moři, ale přinášejí jim pocit sounáležitosti a víru, že nejsou na světě se svým problémem sami. Všichni se snaží pomáhat si navzájem a také podporovat činnost sdružení. O to více překvapí a samozřejmě i potěší, když je existence organizace podporována i zvenčí. Tak se tomu stalo na tomto setkání, kde předsedkyně sdružení převzala finanční dar od Romana Pekárka. Tento dárek poslouží klientům o.s. Fokus v Kolíně a pomůže jim rozvíjet jejich aktivity. Panu místostarostovi patří velké poděkování a stejně tak Aleši Zahajskému, který rozšířil vědomosti rodičů i klientů věnováním CD městské encyklopedie – Kolínské pojmy.

 Za o.s. Šela a Fokus Kolín – Monika Petrásková

Obrázky z předání jsou ve fotogalerii Předání diplomů

—————

Zpět


Kontakt

Eva Tichá

Adresa o.s. Šela: Kolínská 55 Ovčáry 280 02 tel.: 321722180 723858018 e-mail : sela@o2active.cz www.sela.webnode.cz (dříve www.sela.wz.cz ) Bankovní spojení : ČSOB č.ú. 197183989/0300

321 722 180
723 858 018